ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

religion

คำแปล
ศาสนา
She
เธอ
does
คำกริยาช่วย ไม่ต้องแปล
not
ไม่
ไม่ใช่
have
มี
a
หนึ่ง
religion
ศาสนา
.
เธอไม่มีศาสนา
1 ความคิดเห็น
She
เธอ
does
คำกริยาช่วย ไม่ต้องแปล
not
ไม่
ไม่ใช่
have
มี
a
หนึ่ง
religion
ศาสนา
.
เธอไม่มีศาสนา
1 ความคิดเห็น
Is
เป็น
อยู่
คือ
this
นี้
นี่
idea
แนวคิด
from
จาก
ตั้งแต่
your
ของเธอ
ของพวกคุณ
ของคุณ
religion
ศาสนา
?
แนวคิดนี้มาจากศาสนาของคุณหรือเปล่า
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย