ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

relationship

คำแปล
ความสัมพันธ์
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
relationship
ความสัมพันธ์
is
เป็น
อยู่
คือ
bad
แย่
.
ความสัมพันธ์นี้ไม่ดี
We
พวกเรา
have
มี
a
หนึ่ง
relationship
ความสัมพันธ์
.
พวกเรามีความสัมพันธ์
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
relationship
ความสัมพันธ์
is
เป็น
อยู่
คือ
bad
แย่
.
ความสัมพันธ์นี้ไม่ดี
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย