ภาษาอังกฤษ

relationship

ภาษาไทย
ความสัมพันธ์

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
relationshipตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe relationship is bad.คำแปลความสัมพันธ์นี้ไม่ดี
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย