ภาษาอังกฤษ

relations

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
relationตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างWhat is the relation between work and school?คำแปลความสมพนธระหวางงานและโรงเรยนคออะไร
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย