ภาษาอังกฤษ

relation

ภาษาไทย
สัมพันธ์, ความสัมพันธ์

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
relationตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างWhat is the relation between work and school?คำแปลความสัมพันธ์ระหว่างงานและโรงเรียนคืออะไร
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย