ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

relation

คำแปล
สัมพันธ์, ความสัมพันธ์
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
relation
ความสัมพันธ์
สัมพันธ์
ความสัมพันธ์
0 ความคิดเห็น
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
relation
ความสัมพันธ์
สัมพันธ์
ความสัมพันธ์
0 ความคิดเห็น
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
relation
ความสัมพันธ์
สัมพันธ์
ความสัมพันธ์
0 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย