ภาษาอังกฤษ

region

ภาษาไทย
ภูมิภาค

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
regionตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างIt is a region without water.คำแปลมันเป็นภูมิภาคหนึ่งที่ไม่มีน้ำ
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย