ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

reduced

คำแปล
We
พวกเรา
have
มี
reduced
ลด
their
ของพวกเขา
ของพวกเธอ
number
ตัวเลข
.
พวกเราได้ลดจำนวนของพวกเขาลง
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
have
มี
reduced
ลด
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
amount
ปริมาณ
จำนวน
of
ของ
sugar
น้ำตาล
.
ฉันได้ลดปริมาณน้ำตาลลง
They
พวกเขา
พวกเธอ
สิ่งของเหล่านั้น
have
มี
reduced
ลด
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
amount
ปริมาณ
จำนวน
of
ของ
milk
นม
.
พวกเขาได้ลดปริมาณนมลง

การผันคำกริยาทั้งหมดของ reduce


    PersonPresentPast
    Ireducereduced
    he/she/itreducesreduced
    you/we/theyreducereduced
    เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย