ภาษาอังกฤษ

reduce

ภาษาไทย
ลด

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
reducedตัวอย่างWe have reduced their number.คำแปลพวกเราได้ลดจำนวนของพวกเขาลง
reduceตัวอย่างI am going to reduce my effort.คำแปลฉันจะลดความพยายามของฉัน

การเชื่อมreduce

PersonPresentPast
Ireducereduced
he/she/itreducesreduced
you/we/theyreducereduced
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย