reduce

คำแปล
ลด
I
ฉัน
ดิฉัน
ผม
am
อยู่
คือ
เป็น
going
goingto
กำลังจะ
ไป
to
goingto
กำลังจะ
ถึง
สู่
reduce
ลด
my
ของฉัน
ของผม
effort
ความพยายาม
.
ฉันจะลดความพยายามของฉัน
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
am
อยู่
คือ
เป็น
going
goingto
กำลังจะ
ไป
to
goingto
กำลังจะ
ถึง
สู่
reduce
ลด
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
amount
ปริมาณ
จำนวน
of
ของ
food
อาหาร
.
ฉันจะลดปริมาณอาหาร
I
ฉัน
ดิฉัน
ผม
am
อยู่
คือ
เป็น
going
goingto
กำลังจะ
ไป
to
goingto
กำลังจะ
ถึง
สู่
reduce
ลด
my
ของฉัน
ของผม
diet
อาหารพิเศษ
ควบคุมอาหาร
.
ฉันจะลดอาหารของฉัน
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ reduce


    PersonPresentPast
    Ireducereduced
    he/she/itreducesreduced
    you/we/theyreducereduced
    เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย