ภาษาอังกฤษ

recover

ภาษาไทย
ฟื้นตัว

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
recoverตัวอย่างWe are going to recover this house.คำแปลพวกเราจะกู้บ้านหลังนี้

การเชื่อมrecover

PersonPresentPast
Irecoverrecovered
he/she/itrecoversrecovered
you/we/theyrecoverrecovered
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย