ภาษาอังกฤษ

received

ภาษาไทย
รับ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
receivesตัวอย่างWho receives the book?คำแปลใครรับหนังสือเล่มนี้?
receivedตัวอย่างMy mother has received the box.คำแปลคุณแม่ของฉันได้รับกล่องใบนี้
receiveตัวอย่างThey are going to receive my letter.คำแปลพวกเขาจะได้รับจดหมายของฉัน

การเชื่อมreceive

PersonPresentPast
Ireceivereceived
he/she/itreceivesreceived
you/we/theyreceivereceived
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย