ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

receive

คำแปล
รับ, ได้รับ
They
พวกเธอ
พวกเขา
สิ่งของเหล่านั้น
are
อยู่
เป็น
going
goingto
กำลังจะ
ไป
to
goingto
กำลังจะ
ถึง
สู่
receive
ได้รับ
รับ
my
ของฉัน
ของผม
letter
จดหมาย
.
พวกเขาจะได้รับจดหมายของฉัน
You
เธอ
คุณ
พวกคุณ
are
อยู่
เป็น
going
goingto
กำลังจะ
ไป
to
goingto
กำลังจะ
ถึง
สู่
receive
ได้รับ
รับ
my
ของฉัน
ของผม
book
หนังสือ
.
คุณจะได้รับหนังสือของฉัน
They
พวกเธอ
พวกเขา
สิ่งของเหล่านั้น
are
อยู่
เป็น
going
goingto
กำลังจะ
ไป
to
goingto
กำลังจะ
ถึง
สู่
receive
ได้รับ
รับ
food
อาหาร
.
พวกเขาจะได้รับอาหาร
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ receive


    เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย