ภาษาอังกฤษ

reasons

ภาษาไทย
เหตุผล

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
reasonตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างEverything has a reason.คำแปลทุกอย่างมีเหตุผล
reasonsตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างHe has his reasons.คำแปลเขามีเหตุผลของเขา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย