ภาษาอังกฤษ

reality

ภาษาไทย
ความจริง

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
realityตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างIn reality he is a good citizen.คำแปลในความจริงแล้วเขาเป็นพลเมืองดี
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย