ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

ready

คำแปล
พร้อม
Dinner
อาหารเย็น
ข้าวเย็น
มื้อเย็น
is
อยู่
คือ
เป็น
ready
พร้อม
.
ข้าวเย็นพร้อม
2 ความคิดเห็น
Is
อยู่
คือ
เป็น
breakfast
อาหารเช้า
ข้าวเช้า
ready
พร้อม
?
ข้าวเช้าพร้อมหรือยัง
When
เมื่อ
ตอน
will
จะ
you
เธอ
พวกคุณ
คุณ
be
อยู่
เป็น
ready
พร้อม
?
เมื่อไหร่คุณจะพร้อม
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย