ภาษาอังกฤษ

read

ภาษาไทย
อ่าน

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
readsตัวอย่างShe reads a book and I read the newspaper.คำแปลเธออ่านหนังสือและฉันอ่านหนังสือพิมพ์
readตัวอย่างWe read a newspaper.คำแปลพวกเราอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง
readingตัวอย่างFather is reading a newspaper.คำแปลคุณพ่อกำลังอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งอยู่
readตัวอย่างI have read all of her books.คำแปลฉันได้อ่านหนังสือของเธอทั้งหมดทุกเล่มแล้ว
readingตัวอย่างWe like reading the newspaper.คำแปลพวกเราชอบการอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับนี้
readตัวอย่างShe is going to read seven books.คำแปลเธอจะอ่านหนังสือเจ็ดเล่ม

การเชื่อมread

PersonPresentPast
Ireadread
he/she/itreadsread
you/we/theyreadread

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย