ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

read

คำแปล
อ่าน
You
เธอ
คุณ
พวกคุณ
read
อ่าน
a
หนึ่ง
newspaper
หนังสือพิมพ์
.
คุณอ่านหนังสือพิมพ์
1 ความคิดเห็น
You
คุณ
พวกคุณ
เธอ
read
อ่าน
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
newspaper
หนังสือพิมพ์
.
คุณอ่านหนังสือพิมพ์
1 ความคิดเห็น
We
พวกเรา
read
อ่าน
.
พวกเราอ่าน
1 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ read


PersonPresentPast
Ireadread
he/she/itreadsread
you/we/theyreadread

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย