ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

reach

คำแปล
มาถึง, ไปถึง
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
do
donot
อย่า
ทำ
not
donot
อย่า
ไม่
ไม่ใช่
have
haveto
จำเป็นต้อง
ต้อง
มี
to
haveto
จำเป็นต้อง
ต้อง
ถึง
สู่
reach
ไปถึง
มาถึง
that
นั้น
นั่น
ว่า
train
รถไฟ
.
ฉันไม่ต้องไปถึงรถไฟขบวนนั้น
0 ความคิดเห็น
We
พวกเรา
need
ต้องการ
จำเป็นต้อง
to
ถึง
สู่
reach
ไปถึง
มาถึง
that
นั้น
นั่น
ว่า
train
รถไฟ
.
พวกเราจำเป็นต้องไปถึงรถไฟขบวนนั้น
You
เธอ
พวกคุณ
คุณ
have
haveto
จำเป็นต้อง
ต้อง
มี
to
haveto
จำเป็นต้อง
ต้อง
ถึง
สู่
reach
ไปถึง
มาถึง
that
นั้น
นั่น
ว่า
car
รถยนต์
.
คุณต้องไปถึงรถคันนั้น

การผันคำกริยาทั้งหมดของ reach


PersonPresentPast
Ireachreached
he/she/itreachesreached
you/we/theyreachreached

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย