ภาษาอังกฤษ

razors

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
razorตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างI need a razor.คำแปลผมตองการมดโกนอนหนึ่
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย