ภาษาอังกฤษ

razor

ภาษาไทย
มีดโกน

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
razorตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างI need a razor.คำแปลผมต้องการมีดโกนอันหนึ่ง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย