ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

rains

คำแปล
We
พวกเรา
will
จะ
not
ไม่
ไม่ใช่
work
ทำงาน
งาน
if
ถ้า
it
มัน
rains
ฝนตก
ฝน
.
พวกเราจะไม่ทำงานถ้าฝนตก
1 ความคิดเห็น
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
will
จะ
not
ไม่
ไม่ใช่
go
ไป
to
ถึง
สู่
school
โรงเรียน
if
ถ้า
it
มัน
rains
ฝนตก
ฝน
today
วันนี้
.
ฉันจะไม่ไปโรงเรียนถ้าฝนตกวันนี้
If
ถ้า
it
มัน
rains
ฝนตก
ฝน
.
ถ้าฝนตก

การผันคำกริยาทั้งหมดของ rain


PersonPresentPast
I--
he/she/itrains-
you/we/they--

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย