ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

raining

คำแปล
Raining
ฝนตก
does
คำกริยาช่วย ไม่ต้องแปล
not
ไม่
ไม่ใช่
make
ทำ
her
ของเธอ
เธอ
happy
มีความสุข
ยินดี
.
ฝนตกไม่ทำให้เธอมีความสุข
Raining
ฝนตก
makes
ทำ
me
ผม
ฉัน
happy
มีความสุข
ยินดี
.
ฝนตกทำให้ฉันมีความสุข
When
เมื่อ
ตอน
does
คำกริยาช่วย ไม่ต้องแปล
it
มัน
start
เริ่ม
raining
ฝนตก
?
ฝนเริ่มตกเมื่อไหร่

การผันคำกริยาทั้งหมดของ rain


PersonPresentPast
I--
he/she/itrains-
you/we/they--

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย