rained

คำแปล
It
มัน
has
มี
not
ไม่
ไม่ใช่
rained
ฝนตก
for
เป็นเวลา
เพื่อ
สำหรับ
three
สาม
weeks
สัปดาห์
.
ฝนไม่ได้ตกมาสามอาทิตย์
1 ความคิดเห็น
It
มัน
rained
ฝนตก
last
สุดท้าย
week
สัปดาห์
.
ฝนได้ตกอาทิตย์ที่แล้ว
It
มัน
rained
ฝนตก
yesterday
เมื่อวาน
.
ฝนตกเมื่อวานนี้
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ rain

PersonPresentPast
I--
he/she/itrains-
you/we/they--

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย