ภาษาอังกฤษ

rain

ภาษาไทย
ฝน

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
rainsตัวอย่างI will not go to school if it rains today.คำแปลฉันจะไม่ไปโรงเรียนถ้าฝนตกวันนี้
rainedตัวอย่างIt rained last week.คำแปลฝนได้ตกอาทิตย์ที่แล้ว
rainedตัวอย่างIt has not rained for three weeks.คำแปลฝนไม่ได้ตกมาสามอาทิตย์
rainingตัวอย่างRaining does not make her happy.คำแปลฝนตกไม่ทำให้เธอมีความสุข
rainตัวอย่างI do not know if it is going to rain tomorrow.คำแปลฉันไม่รู้ว่าฝนจะตกพรุ่งนี้ไหม
rainตัวอย่างWe do not like rain.คำแปลพวกเราไม่ชอบฝน

การเชื่อมrain

PersonPresentPast
I--
he/she/itrains-
you/we/they--

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย