ภาษาอังกฤษ

radio

ภาษาไทย
วิทยุ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
radioตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างWe do not even have a radio.คำแปลพวกเราไม่มีแม้แต่วิทยุเครื่องหนึ่ง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย