ภาษาอังกฤษ

racket

ภาษาไทย
ไม้แร็กเก็ต

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
racketตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างI think he will forget my tennis racket on the train.คำแปลผมคิดว่าเขาจะลืมไม้เทนนิสของผมไว้บนรถไฟ
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย