ภาษาอังกฤษ

queen

ภาษาไทย
พระราชินี

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
queenตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe queen is in her castle.คำแปลพระราชินีทรงอยู่ในปราสาทของพระองค์
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย