ภาษาอังกฤษ

quantity

ภาษาไทย
จำนวน

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
quantityตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe restaurant uses a large quantity of bread every day.คำแปลร้านอาหารใช้ขนมปังจำนวนมากทุกวัน
quantitiesตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างMy daughter likes to eat bread in large quantities.คำแปลลูกสาวของฉันชอบกินขนมปังจำนวนมาก
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย