ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

puts

คำแปล
She
เธอ
puts
puts...on
สวม
สวม
on
puts...on
สวม
สวม
บน
her
เธอ
ของเธอ
clothes
เสื้อผ้า
.
เธอสวมเสื้อผาของเธอ
1 ความคิดเห็น
She
เธอ
puts
puts...on
สวม
สวม
on
puts...on
สวม
สวม
บน
her
เธอ
ของเธอ
clothes
เสื้อผ้า
and
และ
goes
ไป
home
บ้าน
.
เธอสวมเสื้อผาของเธอและกลบบาน
He
เขา
puts
puts...on
สวม
his
ของเขา
clothes
เสื้อผ้า
on
puts...on
สวม
บน
.
เขาสวมเสื้อผาของเขา

การผันคำกริยาทั้งหมดของ put


PersonPresentPast
Iputput
he/she/itputsput
you/we/theyputput

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย