ภาษาอังกฤษ

put

ภาษาไทย
ใส่, ไว้, วาง

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
putsตัวอย่างShe puts on her clothes and goes home.คำแปลเธอสวมเสื้อผ้าของเธอและกลับบ้าน
putตัวอย่างYou put the dress on the chair.คำแปลคุณวางเดรสตัวนี้บนเก้าอี้ตัวนี้
putตัวอย่างHe put the book on the table.คำแปลเขาได้วางหนังสือเล่มนี้ไว้บนโต๊ะตัวนี้
putตัวอย่างI have put two apples on this table.คำแปลฉันได้วางแอปเปิ้ลสองใบบนโต๊ะตัวนี้
putตัวอย่างI am going to put my chair here.คำแปลฉันจะวางเก้าอี้ของฉันไว้ที่นี่

การเชื่อมput

PersonPresentPast
Iputput
he/she/itputsput
you/we/theyputput
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย