ภาษาอังกฤษ

purpose

ภาษาไทย
เป้าหมาย, จุดประสงค์

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
purposeตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างI did not do it on purpose.คำแปลฉันไม่ได้ตั้งใจทำมัน
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย