ภาษาอังกฤษ

pure

ภาษาไทย
บริสุทธิ์

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
pureตัวอย่างIt is pure sugar.คำแปลมันคือน้ำตาลบริสุทธิ์
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย