ภาษาอังกฤษ

publication

ภาษาไทย
สิ่งพิมพ์

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
publicationตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างWe are waiting for the publication of your book.คำแปลเรากําลังรอตีพิมพ์หนังสือของคุณอยู่
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย