ภาษาอังกฤษ

public

ภาษาไทย
สาธารณะ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
publicตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe public bathrooms are here.คำแปลห้องน้ำสาธารณะอยู่ที่นี่
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย