ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

protection

คำแปล
การป้องกัน, การปกป้อง, การคุ้มครอง
You
เธอ
คุณ
พวกคุณ
are
อยู่
เป็น
under
ใต้
my
ของฉัน
ของผม
protection
การป้องกัน
การคุ้มครอง
การปกป้อง
.
คุณอยู่ภายใต้การป้องกันของฉัน
He
เขา
needs
ต้องการ
protection
การป้องกัน
การคุ้มครอง
การปกป้อง
.
เขาต้องการการป้องกัน
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
protection
การป้องกัน
การคุ้มครอง
การปกป้อง
การป้องกัน
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย