ภาษาอังกฤษ

protection

ภาษาไทย
การป้องกัน, การปกป้อง, การคุ้มครอง

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
protectionตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างYou are under my protection.คำแปลคุณอยู่ภายใต้การป้องกันของฉัน
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย