ภาษาอังกฤษ

property

ภาษาไทย
คุณสมบัติ, ทรัพย์สิน

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
propertyตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างMy propertyคำแปลทรัพย์สินของฉัน
propertiesตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างWhat properties does it have?คำแปลมันมีคุณสมบัติอะไรบ้าง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย