ภาษาอังกฤษ

project

ภาษาไทย
โครงการ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
projectตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างShe is the best person for this project.คำแปลเธอคือคนที่ดีที่สุดสำหรับโครงการนี้
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย