ภาษาอังกฤษ

progress

ภาษาไทย
ความก้าวหน้า

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
progressตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe work is now in progress.คำแปลงานนี้กำลังดำเนินอยู่ตอนนี้
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย