ภาษาอังกฤษ

program

ภาษาไทย
รายการ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
programตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างIt is a nice program.คำแปลมันคือรายการที่ดีรายการหนึ่ง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย