ภาษาอังกฤษ

profile

ภาษาไทย
โครงร่าง, ประวัติย่อ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
profileตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างI need to create a profile.คำแปลฉันต้องการสร้างประวัติย่อ
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย