ภาษาอังกฤษ

professors

ภาษาไทย
ศาสตราจารย์

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
professorตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างHer father is a friend of the professor.คำแปลศาสตราจารย์คนนี้เป็นพ่อของเธอ
professorsตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างWe are professors.คำแปลพวกเราเป็นศาสตราจารย์
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย