ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

professional

คำแปล
มืออาชีพ
He
เขา
is
เป็น
อยู่
คือ
a
หนึ่ง
professional
มืออาชีพ
.
เขาคือมืออาชีพคนหนึ่ง
1 ความคิดเห็น
He
เขา
is
เป็น
อยู่
คือ
a
หนึ่ง
professional
มืออาชีพ
.
เขาคือมืออาชีพคนหนึ่ง
1 ความคิดเห็น
He
เขา
is
เป็น
อยู่
คือ
a
หนึ่ง
professional
มืออาชีพ
.
เขาคือมืออาชีพคนหนึ่ง
1 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย