ภาษาอังกฤษ

professional

ภาษาไทย
มืออาชีพ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
professionalตัวอย่างThe man is a professional.คำแปลผู้ชายคนนี้คือมืออาชีพคนหนึ่ง
professionalตัวอย่างWe are not professional actors.คำแปลพวกเราไม่ได้เป็นนักแสดงมืออาชีพ
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย