ภาษาอังกฤษ

profession

ภาษาไทย
อาชีพ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
professionตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างWhat is your profession?คำแปลอาชีพของคุณคืออะไร
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย