ภาษาอังกฤษ

production

ภาษาไทย
การผลิต

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
productionตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThey are in the production department.คำแปลพวกเขาอยู่ในแผนกการผลิต
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย