ภาษาอังกฤษ

product

ภาษาไทย
สินค้า, ผลิตภัณฑ์

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
productตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThat product is not for sale here.คำแปลสินค้าชิ้นนั้นไม่ได้มีขายที่นี่
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย