ภาษาอังกฤษ

produce

ภาษาไทย
ผลิต

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
producesตัวอย่างMy uncle produces wine.คำแปลลุงของฉันผลิตไวน์
produceตัวอย่างThey produce bread.คำแปลพวกเขาผลิตขนมปัง
producedตัวอย่างThis region has produced excellent cheese.คำแปลภูมิภาคนี้ได้ผลิตเนยแข็งที่ยอดเยี่ยม
produceตัวอย่างThey do not want to produce meat.คำแปลพวกเขาไม่อยากผลิตเนื้อสัตว์

การเชื่อมproduce

PersonPresentPast
Iproduceproduced
he/she/itproducesproduced
you/we/theyproduceproduced
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย