ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

produce

คำแปล
ผลิต
They
พวกเธอ
พวกเขา
สิ่งของเหล่านั้น
produce
ผลิต
bread
ขนมปัง
.
พวกเขาผลิตขนมปัง
They
พวกเธอ
พวกเขา
สิ่งของเหล่านั้น
produce
ผลิต
coffee
กาแฟ
.
พวกเขาผลิตกาแฟ
They
พวกเธอ
พวกเขา
สิ่งของเหล่านั้น
produce
ผลิต
cheese
เนยแข็ง
.
พวกเขาผลิตชีส
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ produce


    เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย