ภาษาอังกฤษ

problem

ภาษาไทย
ปัญหา

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
problemตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างBetween us there is no problem.คำแปลไม่มีปัญหาระหว่างพวกเรา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย