ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

problem

คำแปล
ปัญหา
Between
ระหว่าง
us
พวกเรา
there
thereis
มี
ที่นั่น
is
thereis
มี
อยู่
คือ
เป็น
no
ไม่
problem
ปัญหา
.
ไม่มีปัญหาระหว่างพวกเรา
Where
ที่ไหน (ใช้ในประโยคคำถาม)
is
อยู่
เป็น
คือ
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
problem
ปัญหา
?
ปัญหานี้อยู่ที่ไหน
No
ไม่
problem
ปัญหา
!
ไม่มีปัญหา
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย