ภาษาอังกฤษ

prize

ภาษาไทย
รางวัล

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
prizeตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างShe won the prize last week.คำแปลเธอได้รับรางวัลที่หนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย