ภาษาอังกฤษ

private

ภาษาไทย
ส่วนตัว

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
privateตัวอย่างThey have many private houses.คำแปลพวกเขามีบ้านส่วนตัวหลายหลัง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย